Kompletný systém = všetko v jednom.

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Kompletný systém = všetko v jednom.

Zariadenie s dúchadlami s rotujúcimi piestami s modernou technológiou riadenia Sigma Control 2.


 


Technológia priemyslového PC.
Riadenie SIGMA CONTROL 2 umožňuje efektívne riadenie a kontrolu prevádzky dúchadiel. Displej a čítačka RFID zjednodušujú komunikáciu a spoľahlivosť. Variabilné rozhranie ponúkajú vysokú flexibilitu. Drážka na SD karty uľahčuje aktualizáciu.

 

 


 


Robustný blok dúchadla OMEGA.
Tlak 1000 mbar (p), konečná kompresná teplota až 160 ° C, široká regulácia pri prevádzke s variabilným počtom otáčok, kvalita vyváženie rotora Q 2.5 ako u rotorov turbíny pre pokojnejší chod, dlhšiu životnosť a nižšie nároky na údržbu.


 


Rozsiahla senzorika.
Rozsiahly program senzorov a spínačov pre stráženie tlakov, teplôt, počtu otáčok, stavu oleja a filtrov zaisťuje spoľahlivú prevádzku dúchadiel a dovoľuje diaľkovú kontrolu a vizualizáciu prevádzkových stavov
.


 


Vždy správne riadenie.
Ako dúchadla sa štartérom hviezda-trojuholník tak aj s reguláciou otáčok vhodné pre rôzne druhy prevádzky. To je potom významné ak sa viac zariadení sústreďuje v jednej stanici dúchadiel.


 


Kompletné zariadenie s certifikátom EMC.
Samozrejme je kontrolovaná a certifikovaná elektromagnetická znesiteľnosť (EMC) všetkých použitých komponentov a celého zariadenia podľa platných smerníc.