Potrubie a vzduchotechnika

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Potrubie a vzduchotechnika

Našimi partnermi sú:

ATON, s.r.o.
Robotnícka  14
927 01   Šaľa

email: aton@salamon.sk

Ing. František Csuthy
Telefón:   031 770 6350
Mobil:      0910 966360
Mobil:      0915 980363

 

KOVART s.r.o. Prešov
Vranovská 12474/12
080 06   Prešov  -  Nižná Šebastová

email: kovart.po@kovartpo.sk
www.kovartpo.sk

Ing. František Miháľ
Mobil:     0903 900264
Telefón.: 051 771 3834