Produkty

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Kompresory

V ponuke máme skrutkové kompresory s nástrekom oleja od 2,2 kW do 515 kW s tlakovým rozsahom od 3,5 do 15 bar.

Prvú skupinu tvoria kompresory s remeňovým náhonom od 2,2 kW do 22 kW, ktoré môžu byť nasadené samostatne, alebo v rámci kompresorovej stanice. Všetky môžu byť vybavené integrovaným sušičom stlačeného vzduchu, niektoré vzdušníkom, prípadne  frekvenčným meničom.
Druhú skupinu tvoria kompresory s náhonom 1:1, ktoré od 18,5 kW do 132 kW môžu byť vybavené integrovaným sušičom. Najvýkonnejší model má 515 kW.  Všetky kompresory v tejto rade môžu pracovať v kombinácii s frekvenčným meničom.

 

Celý článok...
 

Sušičky vzduchu a filtre

Atmosférický vzduch, ktorý nasáva kompresor je zmes plynov, ktorá obsahuje okrem aerosólov a prachových častíc vždy aj vodnú paru. Schopnosť vzduchu pohlcovať vodnú paru je závislá od okolitých podmienok, najmä od teploty. So zvyšovaním teploty táto schopnosť rastie, a naopak s jej znižovaním klesá.

V dôsledku komprimácie vzduchu sa vytvorí kondenzát, v ktorom sa nachádza aj určitý podiel pevných častíc, alebo molekúl oleja. Časť ale stále ostáva v stlačenom vzduchu, čo pri väčšine použití je nežiaduce. Úlohou zariadení na úpravu stlačeného vzduchu je teda zbaviť sa týchto látok pomocou sušenia, filtrácie, adsorbcie, a pod.

Kvalitatívne rozdelenie do jednotlivých tried podľa hore uvedených parametrov nájdeme v norme ISO: 8573.1:2001.

Celý článok...
 

Mobilné kompresory

Majú v súčasnosti mnohostranné využitie, od búracích prác, cez otryskávanie, hlbinné vŕtanie až po výstavbu tunelov. Každé takéto nasadenie mobilného kompresora má svoje požiadavky na tlak a na množstvo stlačeného vzduchu, a tomu potom zodpovedá správne zvolená veľkosť kompresora.

Napríklad, bežné búracie kladivá majú spotrebu stlačeného vzduchu od 60 do 120 m3/h a pracujú pri tlaku 6 barov. Preto má kompresor na jednoduché búracie práce určený výkon 150, 200 alebo 250 m3/h. Ak pracujú dve kladivá súčasne, odporúča sa použiť kompresor s výkonom 250 m3/h.

Celý článok...
 

Dúchadlá

Firma KAESER vyrába svoje dúchadlá typu OMEGA vo svojom výrobnom závode v Gere. Tento závod má viac, ako storočnú históriu vo výrobe kompresorov (piestové kompresory zn. LEO) a cca 30 ročnú vo výrobe dúchadiel.
Pre rok 2011 a 2012 je pripravená druhá generácia dúchadiel rady COMPACT. Jej hlavnými vlastnosťami sú: Konštrukčne jednoduché a energeticky hospodárne zariadenie s predĺženou životnosťou. Všetky bloky, či už dvoj alebo trojkrídlové sú veľkostne a výkonovo optimalizované a ich konštrukcia zabezpečuje prevádzku až do pretlaku 1 000 mbar.

Celý článok...
 

Vývevy

Predaj, servis, dodávka ND, generálne opravy vývev tvoria samostatnú časť programu firmy Air Consulting. V ponuke máme vývevy pre rôzne použitie, od zdravotníctva, cez elektrotechnický, chemický, polygrafický a automobilový priemysel, až po celú šírku potravinárskeho priemyslu. Samostatnú časť tvorí priemysel plastických hmôt, recyklácia a spracovanie odpadov a gumárenský priemysel.

Celý článok...
 

Vákuové systémy

Okrem chemického priemyslu sa čoraz viac používajú v zdravotníctve a v potravinárskom priemysle. Vákuový systém je navrhnutý zvyčajne ako dvoj, alebo trojstupňový, a to v závislosti od parametrov a potrieb technológie. Treba ho správne navrhnúť a vypočítať. Základnou vývevou môže byť lamelová, alebo skrutková výveva a pomocnou býva spravidla rootzova výveva, či už jedna, alebo viac. Dôležitú úlohu v tomto prípade zohráva riadiaci systém a jeho správne naprogramovanie.
Vákuové centrály sú navrhnuté tak, aby nielen šetrili elektrickú energiu, ale aj aby čo najmenej ovplyvňovali prostredie priamo vo výrobnom procese.

 

Celý článok...
 

Elektrocentrály

Elektrocentrály, alebo záložné zdroje sú určené nielen pre použitie v stavebníctve, alebo v priemysle všeobecne, ale aj pre bežného spotrebiteľa, ako zdroj elektrického prúdu pre rodinné domy, chaty, garáže, zavlažovacie zariadenia, a pod.

Celý článok...
 

Zváračky

V praxi sa často stretávame s požiadavkou potreby zvárania na miestach, kde nie je k dispozícii elektrický prúd. V minulosti sa zvyčajne používali dve samostatné prenosné zariadenia, a to centrála a zváračka. Dnes už tento problém nie je. Na vykonávanie bežných zváracích prác a súčasne aj na brúsenie, vŕtanie, uťahovanie slúži len jedno zariadenie, ktoré okrem zvárania poskytuje aj zdroj elektrického prúdu na pohon elektrického náradia, iných strojov a mechanizmov, alebo aj svetelného zdroja.

Celý článok...