Sušičky vzduchu a filtre

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Sušičky vzduchu a filtre

Atmosférický vzduch, ktorý nasáva kompresor je zmes plynov, ktorá obsahuje okrem aerosólov a prachových častíc vždy aj vodnú paru. Schopnosť vzduchu pohlcovať vodnú paru je závislá od okolitých podmienok, najmä od teploty. So zvyšovaním teploty táto schopnosť rastie, a naopak s jej znižovaním klesá.

V dôsledku komprimácie vzduchu sa vytvorí kondenzát, v ktorom sa nachádza aj určitý podiel pevných častíc, alebo molekúl oleja. Časť ale stále ostáva v stlačenom vzduchu, čo pri väčšine použití je nežiaduce. Úlohou zariadení na úpravu stlačeného vzduchu je teda zbaviť sa týchto látok pomocou sušenia, filtrácie, adsorbcie, a pod.

Kvalitatívne rozdelenie do jednotlivých tried podľa hore uvedených parametrov nájdeme v norme ISO: 8573.1:2001.

Ponúkame:
Filtre pre stlačený vzduch od 35 m3/h do 15.000 m3/h pre maximálny tlak do 16 bar, alebo vysokotlakové filtre do 62 bar pre prietok do 170 m3/h, alebo do 48 bar do 850 m3/h.

Na požiadanie dodávame filtre pre max. tlak 350 bar.

Pre sušenie stlčeného vzduchu dodávame štandardne kondenzačné chladivové sušky s úsporným riadením KAESER SECOTEC, tieto sú určené do prietoku 1.500 m3/h. Väčšie kondenzačné sušky majú vlastný riadiaci systém s optimalizáciou výkonu, pričom napr. pri 40 % záťaži je spotreba elektrickej energie 43 %. Navyše môžu byť vybavené integrovanými filtrami stlačeného vzduchu. Prvá modelová rada je do 5.400 m3/h, a druhá 10.800 m3/h. Všetky sú do tlaku16 bar.

Pre tlak do 50bar sú určené sušiče rady THP, ktoré sa využívajú napríklad pri výrobe PET obalov za dotláčacími kompresormi.

Samostatnú radu tvoria v poslednej dobe veľmi populárne kombinované sušiče s tzv. Hybrid technológiou, t.j. kombináciou kondenzačnej a adsorbčnej sušky s externou tepelnou regeneráciou.

Sušička vzduchu TF 173

Typ: Sušička vzduchu kondenzačná
Prietok: 1.020 m3/h
Rosný bod: + 3 ºC
Riadenie: SECOTEC
Viac info  

 

 

Sušička vzduchu DC 133

Typ: Sušička vzduchu adsorbčná
Prietok: 800 m3/h
Rosný bod: - 40 ºC
Riadenie: ECO CONTROL
Viac info