Profil firmy

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Profil firmy

Firma Air Consulting, spol. s r.o. je stabilným a spoľahlivým partnerom v oblasti stlačeného vzduchu a vákua. Spoločnosť založili v roku 1995 Ing. Roman Potrok a Ing. Ladislav Szabó, ktorí pôsobia v uvedenej oblasti viac ako dvadsať štyri rokov.

Air Consulting sa zaoberá realizáciou kompresorových a vákuových staníc, predajom a servisom stacionárnych vzduchových kompresorov, či už mazaných olejom, alebo bezmazných,  ďalej mobilných vzduchových kompresorov,  dúchadiel, vývev a vákuových systémov, elektrických generátorov a zváračiek, zariadení pre úpravu stlačeného vzduchu ako sú sušiče, filtre, separátory oleja a vody a nadstavbové riadiace systémy kompresorových a vákuových staníc. V svojich štyroch prevádzkach ponúka profesionálne servisné a obchodné služby, prenájom zariadení a poradenstvo.

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú realizácie "na kľúč", t.j. návrh, koncepcia a optimalizácia zdrojov stlačeného vzduchu a vákua s ohľadom na energeticko-ekonomické zhodnotenie vynaložených investícii.