Projektovanie

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Projektovanie

Zabezpečujeme spoluprácou s projektantmi, alebo projekčnými kanceláriami v jednotlivých regiónoch Slovenska. Tieto služby poskytujeme ako celok, alebo aj pre jednotlivé časti, či už ide o časť stavebnú, časť elektro, VZT, spätné využitie tepla, alebo odvod a separáciu kondenzátu. Potrebné podklady pre projektantov vieme poskytnúť v dwg formáte. Ťažiskom našej účasti je vlastný návrh koncepcie zdroja stlačeného vzduchu, alebo vákua, jeho celkové technicko-ekonomické zhodnotenie, porovnanie efektívnosti vynaloženia investičných nákladov, energetickej účinnosti a porovnanie celkových prevádzkových nákladov.