Rotačná sušička i.HOC

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Rotačná sušička i.HOC

 

Inovatívna, inteligentná, integrovaná - nová rotačná sušička i.HOC, tu ako nadstavbový agregát na sucho-bežnom skrutkovom kompresore radu DSG, spoľahlivo dodáva stlačený vzduch s tlakovými rosnými bodmi do -30 ° C.

i.HOC v detaile

 

 Plnoprietoková regenerácia.
i.HOC využíva k regenerácii 100% horúceho stlačeného vzduchu druhého stupňa, ktorý je k dispozícii. Tým je potenciál vlhkosti prenesený vyššie než pri sušení, ktoré regeneruje iba s jedným čiastkovým prúdom - obzvlášť u kompresora čiastočného zaťaženia a pri vysokých teplotách média.


 

Sušenie tiež v medznom rozsahu.
Prednosť regenerácie plným prietokom sa ukazuje predovšetkým so stúpajúcimi teplotami chladiaceho média. Rotačné sušičky KAESER docieľujú vynikajúce výsledky sušenia, tiež bez regeneračného vzduchu dodatočne elektricky ohrievaného.

 

 

Suverén za každej situácie.
Inteligentné riadenie rotačnej sušičky i.HOC zaručuje aj pri variabilných dodávaných množstvách a čiastočnom zaťažení kompresora stabilitu tlakového rosného bodu. Pri uvedení do prevádzky je je cieľový tlakový rosný bod dosiahnutý po prvej otáčke bubna.

 

 

Precízny bubon.
Sušiaci prostriedok silicagel je uložený v precízne vyrobenom bubne s obzvlášť vysokou kvalitou čelného hádzania. Internému chybnému prúdeniu sušičky a z toho vyplývajúceho kolísania tlakového rosného bodu sa tak dá spoľahlivo zabrániť.

 

 

Externé odlučovanie kondenzátu.
i.HOC využíva vysoko účinný odlučovač kondenzátu za výmenníkom tepla druhého stupňa, aby sa v regeneračnom procese vzniknutý kondenzát mohol vylučovať mimo sušičku. To chráni jej bubon pred škodlivými kvapkami vody.