Služby

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Predaj kompresory, dúchadlá, vývevy, sušičky vzduchu, filtre, zváračky, elektrocentrály

Predaj strojov a zariadení zabezpečuje každá z našich pobočiek. Bežne používané, alebo dopytované kompresory, vývevy, dúchadlá, sušiče, filtre, generátory, zváračky sú väčšinou skladom, alebo k dodaniu do 5 dní. V prípade záujmu vieme dodať aj zariadenia už použité, alebo po generálnej oprave.

obchod@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Servis kompresory, dúchadlá, vývevy, sušičky vzduchu, filtre, zváračky, elektrocentrály

Hlavné servisné stredisko sa nachádza v Šali, kde plánujeme a koordinujeme servisnú činnosť v súčinnosti s jednotlivými pobočkami. Servis zabezpečujeme vlastnými zamestnancami, ktorí sú pravidelne školení či už u nás, alebo priamo u výrobcu. Hlavnou náplňou je servis skrutkových kompresorov firmy KAESER, ktorých je na Slovensku viac ako tisíc. Každý z našich servisných pracovníkov má svoj vlastný identifikátor firmy KAESER s vlastným kódovým číslom. Takto výrobca zaručuje, že servis je vykonaný osobou oprávnenou a zaškolenou.
V servisnom stredisku v Šali ďalej vykonávame servis, bežné a generálne opravy vývev značky BUSCH. Počas vykonávania GO vieme zapožičať na nevyhnutný čas náhradné zariadenie, ako výveva, kompresor, dúchadlo, sušič a pod.
Poskytujeme možnosť zaregistrovania kompresorov a ostatných zariadení priamo v našom systéme a získať tak ďalšie výhody, podrobnejšie tu.

servis@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Prenájom kompresory, vývevy, elektrocentrály

Bežne poskytujeme prenájom mobilných kompresorov, stacionárnych kompresorov, dúchadiel, vývev, elektrocentrál a zváračiek. Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.

strpka@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Outsorcing, kompresorová stanica

Dodávku stlačeného vzduchu, alebo vákua vieme poskytnúť aj ako službu. Pri outsourcingu je rozhodujúci parameter predpokladanej alebo nameranej spotreby stlačeného vzduchu, alebo vákua, pri dodržaní ostatných parametrov, ako je tlak, sušenie na tlakový rosný bod, kvalita filtrácie, alebo spracovanie kondenzátu.
Cieľom outsourcingu je dosiahnutie čo možno najlepšej efektivity pri výrobe stlačeného vzduchu, alebo vákua vzhľadom na 24 hodinový priebeh spotreby. Keďže takmer 90% nákladov na výrobu stlačeného vzduchu tvoria náklady na elektrickú energiu, 6% sú servisné náklady a len cca 3-4% sú investície, je veľmi dôležité sústrediť sa na práve túto nákladovú položku a vyrábať stlačený vzduch (vákuum, nízkotlak, a pod.) s čo možno najlepšou hodnotou špecifického výkonu, čo je pomer spotrebovanej elektrickej energie na výrobu napr. 1000 m3/h stlačeného vzduchu požadovaných parametrov.

potrok@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Projekčná činnosť

Zabezpečujeme spoluprácou s projektantmi, alebo projekčnými kanceláriami, či už ide o časť stavebnú, časť elektro, VZT, spätné využitie tepla, alebo odvod a separáciu kondenzátu. Potrebné podklady pre projektantov vieme poskytnúť v dwg formáte. Ťažiskom našej práce je návrh koncepcie zdroja stlačeného vzduchu, alebo vákua, jeho celkové technicko-ekonomické zhodnotenie, porovnanie efektívnosti vynaloženia investičných nákladov, energetickej účinnosti a porovnanie celkových prevádzkových nákladov.
Pokiaľ sa jedná o prestavbu už existujúcej kompresorovej stanice, vieme túto zmerať a vyhodnotiť. Na základe týchto nameraných údajov vieme pomocou simulácie navrhnúť, porovnať a optimalizovať jednotlivé koncepty. Výstupom sú zvyčajne 3 až 4 návrhy, porovnanie ich investičných nákladov voči prevádzkovým s dôrazom na porovnanie spotreby elektrickej energie. Dobu návratnosti vynaložených prostriedkov získame pri porovnaní so súčasným stavom.

obchod@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Meranie spotreby

Správne navrhnutý zdroj stlačeného vzduchu, vákua, alebo nízkotlaku musí spĺňať potrebné technické, výkonové a kvalitatívne parametre. Na to, aby boli tieto parametre splnené môžeme pristupovať z rôznych hľadísk. Pre výrobu stlačeného vzduchu v praxi platí, že skoro 90% nákladov tvoria náklady na elektrickú energiu. Ak chceme šetriť peniaze, musíme práve tu hľadať potenciál možných úspor, pričom tým nemyslíme výmenu žiaroviek osvetlenia.

pataky@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Realizácie na kľúč

Hlavnou činnosťou našej firmy sú realizácie kompresorových a vákuových staníc na kľúč, t.j. od návrhu po uvedenie do prevádzky. Výhodou pre zákazníka je, že od jedného partnera získa návrh, koncepciu, energetické zhodnotenie, dispozičné riešenie, kompletný projekt, realizáciu stavby včitane elktrického a potrubného napojenia, VZT, spustenie, nastavenie a odladenie parametrov vrátane poučenia obsluhy.
Realizácia na kľúč, znamená pre zákazníka automaticky registráciu zariadení a tým aj individuálne výhody.

obchod@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Sklad náhradných dielov

Väčšinu spotrebných a náhradných dielov máme skladom.  V prípade, že vlastníte i staršie zariadenie, jeho registráciou u nás si zabezpečíte, že potrebné náhradné diely budú skladom. Hlavný sklad sa nachádza v našom stredisku v Šali.

sklad@airconsulting.sk

Celý článok...
 

Záručný a pozáručný servis

V plnom rozsahu zabezpečujeme záručný a pozáručný servis pre KAESER, BUSCH, MOSA, HANKISON, JORC, FST, ELEKTROR a pod., či už sa jedná o zariadenia kúpené na Slovensku, alebo dovezené s technológiou zo zahraničia. Na zabezpečenie celoeurópskej záruky je potrebné takéto zariadenia u nás včas zaregistrovať.

servis@airconsulting.sk

 

Celý článok...
 

Sigma Air Utility - kúpte si iba toľko vzduchu, koľko spotrebujete…

Väčšina priemyselných podnikov nemôže uniesť investičné náklady potrebné k zaisteniu primárnych zdrojov elektriny, alebo plynu. Tieto investície uskutočnia dodávatelia služieb, ktorým sa náklady vrátia v budúcom období vo forme poplatkov od spotrebiteľov. Prečo by mal spotrebiteľ investovať do celého komplexu výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, včítane kompresorov, úpravy vzduchu, vzdušníkov a rozvodov a tým si znižoval vlastnú likviditu? Od systému SIGMA AIR UTILITY si kúpi iba toľko stlačeného vzduchu, koľko spotrebuje.

potrok@airconsulting.sk

Celý článok...