Alfa a Omega dúchadiel

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Alfa a Omega dúchadiel

Dvanásť rokov do „tucta“ dúchadiel KAESER, radu Compact potvrdilo správnosť myšlienky „inteligent inside“, pomocou ktorej uviedla firma KAESER v roku 2000 ako prvá na trh dúchadlo s tzv. bočným usporiadaním, pre výkony od 8 do 40 m3/min pre pretlak 1 000 mbar a podtlak 500 mbar, teda od 5,5 do 75 kW.  
Vo vyhotovení Compact sú pojmy ako Efektivita – Ergonómia – Ekológia spolu zviazané ako „trojkrídlo rotačného piestu“.

Začiatok úspechu
Alfou dúchadla je Omega blok, vyrobený s presnosťou na tisíciny milimetra, ktorý so žiadnou zo svojich vlastností nezaostáva za filozofiou Kaeser, ktorá už po tri generácie ostáva stále rovnaká. Vlastný vývoj priniesol robustnú a kompaktnú konštrukciu (obr. 1) a presná výroba zaručuje výbornú objemovú účinnosť vďaka minimalizovaniu spätného prúdenia. Rotačné piesty sú vyrobené z jedného kusa materiálu. Vyvážený materiál poskytuje nekmitavý a pokojný chod. Hroty rotačných piestov sú zakončené tesniacimi lištami. Celkovo sa tak minimalizuje spätné prúdenie a výborný odvod tepla umožňuje kompresné teploty média až 160 °C.

V bloku nenájdeme guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom, ale valčekové ložiská (obr. 2), ktoré stopercentne zachytávajú premenlivé radiálne sily stláčaného plynu, pôsobiace na rotory a pri porovnaní rovnakej záťaže vykazujú až 10 násobnú životnosť oproti guľôčkovým. Technici navrhli blok na 100 tisíc prevádzkových hodín! Vysoká životnosť je dosiahnutá aj vďaka použitiu ozubených kolies s čelným ozubením (obr. 3) s minimálnou bočnou vôľou, čo v kombinácii s labyrintovými tesneniami piestnych krúžkov s výfukovým oddeľovacím kanálom medzi olejovou a pracovnou komorou spolu priamo vplýva na vysokú tesnosť bloku. Spoľahlivé mazanie ložísk zabezpečujú tzv. rozstrekovacie disky. Osvedčená rebrovitá štruktúra telesa bloku zabezpečuje dostatočný odvod tepla a torznú tuhosť.

Nie zdroj – systém
Keďže podobne ako u kompresorových alebo vákuových staníc sme v praxi začali čoraz častejšie používať namiesto slova „zdroj“ stlačeného vzduchu, alebo vákua slovo „systém“, pretože toto pomenovanie vystihuje celú paletu činností, ktorých výsledkom má byť jednoduchý, efektívny, a autonómne riadený systém s minimálnymi nákladmi na údržbu, zaberajúci čo najmenší stavebný priestor s minimálnymi nárokmi na montáž.
Každý systém funguje tak, ako fungujú jeho jednotlivé časti, a to nehovoríme len o zariadeniach, ale aj o ľuďoch. Technológ musí správne posúdiť a stanoviť potrebné parametre systému a určiť ich priebeh, projektant v spolupráci s dodávateľom navrhne koncept systému a riadenie, používateľ určí prostredie, spôsob regulácie a ovládanie chodu, kontroly parametrov, prípadne zber a vyhodnocovanie meraných parametrov.

Požiadavka údržby býva spravidla rovnaká, prehľadný displej s potrebnými údajmi, bezproblémový prístup, jednoduchá kontrola a výmena spotrebných dielov a náplní. A aby sa nezabudlo na okolie a vplyv na životné prostredie, požiadavka je jasná – čo najmenej decibelov a použitie elektromotorov EU-Eff1 s nízkou spotrebou elektrickej energie, čo má vplyv na redukovanie emisií CO2.Týmto sme vlastne odpovedali na otázku, prečo firma KAESER po kompresoroch a vývevách umiestnila aj svoje dúchadlá do protihlukovej skrine, zmenila usporiadanie a najmä orientáciu základných častí tak, aby všetky boli prístupné len z jednej – prednej strany (obr. 4), čo je výhodou pre údržbu a servisné úkony.

Vyhotovenie COMPACT umožňuje aj tzv. paralelné chladenie (obr. 5), pričom chladiaci vzduch prakticky neovplyvňuje odsávané, alebo stláčané médium. Riadiaci systém dúchadiel s prehľadným displejom poskytuje komfort priemyselného PC so všetkými potrebnými perifériami. Zabudovanie frekvenčného meniča je úplne jednoduché a vzhľadom na systém chladenia je možné využívať veľký regulačný rozsah frekvenčného meniča, začínajúci už od 18 Hz. Nadstavbovým riadením SAM je možné riadiť až 16 dúchadiel vo vopred zvolenom intervale parametrov. Výrobný závod sa nachádza v Nemeckom meste Gera a každé z vyrobených dúchadiel Kaeser je samostatne otestované v skúšobnej miestnosti, kde sú skontrolované a vyhodnotené jeho parametre.

TEXT: Ing. Roman Potrok
FOTO: archív firmy

Viac na www.kaeser.sk, alebo počas MSV v Nitre v našom stánku – voľná plocha E, máj 2012.