Kľúč k vyššej účinnosti - SIGMA AIR MANAGER

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Kľúč k vyššej účinnosti - SIGMA AIR MANAGER

Kompresorová stanica ako celok je súborom viacerých zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, ako aj na odvod a spracovanie kondenzátu. Ak sa má stať z používateľa aj dobrý hospodár, musí pod drobnohľad dostať aj samotnú efektivitu výroby stlačeného vzduchu. Používateľ nemá byť ten, ktorý sleduje, programuje, zadáva priority a nastavuje „tímovú spoluprácu“ kompresorov. Práve naopak, ak má byť systém jednoduchý a funkčný, musí byť adaptabilný, prehľadný a sprevádzkovaný systémom „Plug and Play“.

Táto adaptabilita sa stala pôvodnou úlohou vývojového centra firmy Kaeser Kompressoren v nemeckom Coburgu pre druhú generáciu nadstavbového riadiaceho systému Sigma Air Manager. Adaptabilita nie je len pasívne prispôsobenie aktuálnej situácii v systéme stlačeného vzduchu, ale aj optimálne reagovanie s dostatočným predstihom tak, aby sa v maximálnej miere eliminovali straty elektrickej energie. Na otázku, kde sa nachádzajú straty elektrickej energie a  ako ich znížiť, sa už napísalo veľa štúdií, ale v podstate ide len o tri hlavné dimenzie strát, a to:  strata energie pri regulácii (strata voľnobehu a strata pri frekvenčnom meniči), strata pri spínaní (start/stop) a strata  pri zvýšení tlaku nad potrebnú úroveň. Úlohou adaptabilného 3D riadenia je sledovať a predvídať,  merať a vyhodnocovať, porovnávať a rozhodnúť.

Jednoduchý a efektívny

Zapojiť takéto riadenie na kompresorovú stanicu je jednoduché. Potrebujeme profibusové konektory a kábel. Riadiaci systém SAM-3D sám kompresory rozpozná a všetky veličiny sám nastaví, vrátane krivky priebehu energetickej účinnosti frekvenčne regulovaného kompresora. Našou úlohou je zadať požadovaný tlak a veľkosť vzdušníka. V prípade, ak sa nachádza v našom systéme dominantný spotrebič stlačeného vzduchu alebo vzniká tzv. skoková spotreba  stlačeného vzduchu, je vhodné umiestniť druhý tlakový senzor a napojiť ho do SAM. Získame tým tzv. „predstih“ v dodávke stlačeného vzduchu a zabránime nežiaducim výkyvom alebo poklesom tlaku. Ak pracujeme v jednej, prípadne dvoch smenách, je možné nastaviť čas a spôsob tzv.  „plnenia rozvodu stlačenéhovzduchu“ pred začatím výroby. SAM-3D spracováva dôležité prevádzkové údaje, ktoré môžeme sledovať online v prostredí HTML, alebo pomocou softvéru SAM Plus je možné získať vyhodnotenie spotreby a archiváciu dát. Prístup z externého prostredia je možný pomocou analógového modemu alebo GSM modulu. Prístup cez PC sieť je možný  pomocou ethernetového pripojenia. SAM-3D možno vybaviť modulom na pripojenie na optický  kábel, na zdroj núdzového napätia, MODBUS, vysielací/ príjmový protokol, a pod. Zosumarizované a podčiarknuté: Ak chceme šetriť peniaze na elektrickú energiu z vlastnej peňaženky a redukovať CO2, čo šetrí peniaze nás všetkých, musíme poznať nielen priebeh množstva stlačeného vzduchu a priebeh tlaku, ale hlavne priebeh špecifického výkonu  kompresorovej stanice. To staré známe, že papier znesie všetko, prestáva platiť v momente, keď  je na ňom skutočná hodnota a skutočný priebeh špecifického výkonu a jeho mesačná, prípadne ročná výsledná hodnota. Dobrý orchester znamená viac, ako sumár jeho hudobníkov. Až dirigent  ich formuje na nezameniteľné hudobné teleso. A takúto úlohu preberá SAM-3D v kompresorovej stanici. Ostáva už len naladiť sa. Podrobnejšie informácie, ako aj informácie o ďalších produktoch je možné získať na internetovej adrese www.kaeser.com, prípadne žiadať na:

 

Air Consulting, spol. s r. o.
P. O. Box 25, Krajinská 92
820 11 Bratislava 211
tel./fax: 02-45243565, 02-45524380
e-mail info@airconsulting.sk