Kompresorová stanica v PORSCHE - zefektívnenie výroby stlačeného vzduchu

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Kompresorová stanica v PORSCHE - zefektívnenie výroby stlačeného vzduchu

Tradícia a kvalita výrobkov nemeckej spoločnosti Porsche AG je dôvodom, prečo sa jej automobily  predávajú prakticky samé. Aby kontinuita tejto filozofie zostala i naďalej zachovaná, je potrebné zabezpečiť efektívnosť výrobných prostriedkov.

Platí to aj pre oblasé zabezpečenia tlakového vzduchu pre automobilový priemysel, ktorý musí  spĺňať príkladnú spoľahlivosť a efektivitu. Štúdia EÚ s názvom Save II, ktorá sa týka aj úspor elektrickej energie v priemyselných odvetviach používajúcich stlačený vzduch, zaujala aj  zodpovedných pracovníkov v Štuttgartskom závode Porsche. Teória počítala s dosiahnutím úspor až 30% formou optimalizácie výroby a rozvodu stlačeného zduchu. Tento cieľ sa nedá splniť čiastkovými riešeniami, ale len komplexným posúdením a odborne spracovaným celkovým riešením danej problematiky.

Základy optimalizácie ADA a KESS

Keď prišla spoločnosť Porsche s myšlienkou zefektívnenia výroby stlačeného vzduchu vo svojom výrobnom závode, ich kompresorovú stanicu tvoril jeden skrutkový kompresor (1 332 m3/h) a štyri piestové kompresory (každý 900 m3/h),všetky boli chladené vodou. Maximálny prevádzkový tlak bol 8,7 bar. V prvom rade bolo potrebné urobiť analýzu využitia existujúcej kompresorovej stanice. Výsledok meraní systémom ADA poukázal na kolísajúcu spotrebu vzduchu v rozmedzí 900 až 3 900 m3/h. Merané dáta slúžili ako podklad pre diskusiu o ďalšej optimalizácií. Pomocou podporného softvéru KESS vznikol koncept novej, úspornejšej kompresorovej stanice, ktorá sa zrealizovala v dvoch etapách. Dnes tvoria prevádzku stanice len vzduchom chladené skrutkové kompresory KAESER. Špičkovú spotrebu vykrývajú tri kompresory S61 (á 337 m3/h) v  systeme riadenia DUAL. Základnú spotrebu pokrývajú štyri kompresory typu DSD171 (á 984 m3/h) v systéme riadenia QADRO. Činnosť kompresorov zabezpečuje riadiaci systém VESIS.

Značné úspory

Použitím energeticky úspornejších kompresorov, znížením nákladného voľnobehu kompresorov a znížením prevádzkového tlaku v rozvodoch z 8,7 bar na 7,5 bar sa znížil koeficient špecifického príkonu celej kompresorovej stanice z pôvodných 8,19 na súčasných 6,19 kW/m3/min. V  absolútnych číslach sa dosiahla ročná úspora 483 000 kW. Navyše, odbúraním vodného chladenia kompresorovej stanice sa ušetrí ročne ďalších 55 000 EUR. Vďaka komplexnému  riešeniu úspory energie v oblasti stlačeného vzduchu sa spolupráca firiem Kaeser a Porsche  rozšírila na všetky výrobné závody známej automobilky.

Text a foto : AIR Consulting s.r.o.

Bližšie know-how informácie a produkty spoločnosti KAESER Kompresoren nájdete na www.kaeser.com, info@airconsulting.sk, tel.: 02-4524 3565, 4552 4380