• Krajinská 92 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Slovenská republika

O nás

Firma Air Consulting, spol. s r.o. je stabilným a spoľahlivým partnerom v oblasti stlačeného vzduchu a vákua. Spoločnosť založili v roku 1995 Ing. Roman Potrok a Ing. Ladislav Szabó, ktorí pôsobia v uvedenej oblasti viac ako dvadsať päť rokov.

Air Consulting sa zaoberá realizáciou kompresorových a vákuových staníc, predajom a servisom stacionárnych vzduchových kompresorov, či už mazaných olejom, alebo bezmazných,  ďalej mobilných vzduchových kompresorov,  dúchadiel, vývev a vákuových systémov, elektrických generátorov a zváračiek, zariadení pre úpravu stlačeného vzduchu ako sú sušiče, filtre, separátory oleja a vody a nadstavbové riadiace systémy kompresorových a vákuových staníc. V svojich štyroch prevádzkach ponúka profesionálne servisné a obchodné služby, prenájom zariadení a poradenstvo.

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú realizácie “na kľúč”, t.j. návrh, koncepcia a optimalizácia zdrojov stlačeného vzduchu a vákua s ohľadom na energeticko-ekonomické zhodnotenie vynaložených investícii.

Vzťah ku klientom

Filozofiou firmy je budovanie vzťahu k zákazníkovi na základe vzájomnej dôvery. Našou snahou je, aby nami navrhnuté riešenie bolo spoľahlivé a ekonomicky výhodné. Akýkoľvek kvalitný stroj, alebo zariadenie bude slúžiť optimálne iba vtedy, ak bude zabezpečená správna technická a servisná podpora.

Našim cieľom nie je len samotná spokojnosť zákazníka, ale aj pridaná hodnota, ktorú je možné vytvoriť iba dlhodobým vzťahom, dobrou komunikáciou, ľudským prístupom a samozrejme z našej strany profesionálne vyškoleným tímom pracovníkov.

Referencie

Naša firma dodáva stroje a zariadenia pre všetky odvetvia priemyslu, ako sú: automobilový, elektrotechnický, chemický, potravinársky, textilný, strojárenský, hutnícky, ťažobný, cestný a stavebný, papierenský, polygrafický, spracovanie odpadov, recyklácia, výroba plastov a pod.

Dodávka kompresorov a príslušenstva tvorí hlavný podiel činnosti firmy. Na Slovensku je vsúčasnosti viac, ako 2000 kompresorov značky KAESER.