• Krajinská 92 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Slovenská republika

MERANIE SPOTREBY

Správne navrhnutý zdroj stlačeného vzduchu, vákua, alebo nízkotlaku musí spĺňať potrebné technické, výkonové a kvalitatívne parametre. Na to, aby boli tieto parametre splnené môžeme pristupovať z rôznych hľadísk. Pre výrobu stlačeného vzduchu v praxi platí, že skoro 90% nákladov tvoria náklady na elektrickú energiu. Ak chceme šetriť peniaze, musíme práve tu hľadať potenciál možných úspor, pričom tým nemyslíme výmenu žiaroviek osvetlenia.

Teda jednoducho povedané:
1.-krok     – zmeranie priebehu prietoku a tlaku počas min 7 dní,
2.-krok    – analýza chodu jednotlivých zariadení,
3.-krok     – vyhodnotenie efektivity, t.j. koľko stojí 1m3 stlačeného vzduchu,
4.-krok    – návrh alternatívnych riešení, porovnanie účinnosti a simulácia,
5.-krok    – porovnanie nákladov potrebných na realizáciu zmien, vyhodnotenie, doba návratnosti.

Na meranie spotreby, analýzu, porovnanie a vyhodnotenie používame systém kaeser ADA a KESS.

MERANIE

        e-mail: elektro@airconsulting.sk

Požiadavka na meranie