• Krajinská 92 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Slovenská republika

kompresorová stanicaOUTSOURCING

Dodávku stlačeného vzduchu, alebo vákua vieme poskytnúť aj ako službu. Pri outsourcingu je rozhodujúci parameter predpokladanej alebo nameranej spotreby stlačeného vzduchu, alebo vákua, pri dodržaní ostatných parametrov, ako je tlak, sušenie na tlakový rosný bod, kvalita filtrácie, alebo spracovanie kondenzátu.
Cieľom outsourcingu je dosiahnutie čo možno najlepšej efektivity pri výrobe stlačeného vzduchu, alebo vákua vzhľadom na 24 hodinový priebeh spotreby. Keďže takmer 90% nákladov na výrobu stlačeného vzduchu tvoria náklady na elektrickú energiu, 6% sú servisné náklady a len cca 3-4% sú investície, je veľmi dôležité sústrediť sa na práve túto nákladovú položku a vyrábať stlačený vzduch (vákuum, nízkotlak, a pod.) s čo možno najlepšou hodnotou špecifického výkonu, čo je pomer spotrebovanej elektrickej energie na výrobu napr. 1000 m3/h stlačeného vzduchu požadovaných parametrov.

Požiadavka na outsourcing