• Krajinská 92 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Slovenská republika

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Zabezpečujeme spoluprácou s projektantmi, alebo projekčnými kanceláriami, či už ide o časť stavebnú, časť elektro, VZT, spätné využitie tepla, alebo odvod a separáciu kondenzátu. Potrebné podklady pre projektantov vieme poskytnúť v dwg formáte. Ťažiskom našej práce je návrh koncepcie zdroja stlačeného vzduchu, alebo vákua, jeho celkové technicko-ekonomické zhodnotenie, porovnanie efektívnosti vynaloženia investičných nákladov, energetickej účinnosti a porovnanie celkových prevádzkových nákladov.
Pokiaľ sa jedná o prestavbu už existujúcej kompresorovej stanice, vieme túto zmerať a vyhodnotiť. Na základe týchto nameraných údajov vieme pomocou simulácie navrhnúť, porovnať a optimalizovať jednotlivé koncepty. Výstupom sú zvyčajne 3 až 4 návrhy, porovnanie ich investičných nákladov voči prevádzkovým s dôrazom na porovnanie spotreby elektrickej energie. Dobu návratnosti vynaložených prostriedkov získame pri porovnaní so súčasným stavom.

OBCHODNÉ ODDELENIE

mobil: +421 904 145986
e-mail: kvasniak@airconsulting.sk

telefón: +421 2 40202088
mobil:   +421 911 399257
e-mail: sumec@airconsulting.sk

Dotaz na projekčnú činnosť