Meranie spotreby

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Meranie spotreby

Správne navrhnutý zdroj stlačeného vzduchu, vákua, alebo nízkotlaku musí spĺňať potrebné technické, výkonové a kvalitatívne parametre. Na to, aby boli tieto parametre splnené môžeme pristupovať z rôznych hľadísk. Pre výrobu stlačeného vzduchu v praxi platí, že skoro 90% nákladov tvoria náklady na elektrickú energiu. Ak chceme šetriť peniaze, musíme práve tu hľadať potenciál možných úspor, pričom tým nemyslíme výmenu žiaroviek osvetlenia.

pataky@airconsulting.sk

Teda jednoducho povedané:
1.-krok     - zmeranie priebehu prietoku a tlaku počas min 7 dní,
2.-krok    - analýza chodu jednotlivých zariadení,
3.-krok     - vyhodnotenie efektivity, t.j. koľko stojí 1m3 stlačeného vzduchu,
4.-krok    - návrh alternatívnych riešení, porovnanie účinnosti a simulácia,
5.-krok    - porovnanie nákladov potrebných na realizáciu zmien, vyhodnotenie, doba návratnosti.

Na meranie spotreby, analýzu, porovnanie a vyhodnotenie používame systém kaeser ADA a KESS.
Blišie viď . prospekt  ADA KESS.